Close

Dr Sandra Trzcińska

Jestem silna w tym co wydaje się pozornie nieosiągalne.

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach wydziału Fizjoterapii. Adiunkt Katedry Fizjoterapii Klinicznej Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Doświadczenie i kompetencje zdobyte za granicą na odbytych kursach i stażach w Niemczech, Belgi i Hiszpanii, Francji i USA. Twórca koncepcji KTS® (Kompensacyjnej Terapii Skolioz). Pierwszy w Polsce Master of Lyon method – zgodnej z wytycznymi SOSORT metody leczenia pacjentów ze skolioza. Autor monografii: Nowoczesna diagnostyka skolioz. PZWL 2022. Wieloletni Kierownik Fizjoterapii i poradni komercyjnej Ośrodka Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży w Chylicach Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER w Konstancinie – Jeziornie oraz Kierownik Katedry Fizjoterapii Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie.
W kompleksowym podejściu do zawodu fizjoterapeuty łączy zarówno aspekty praktyczne jako certyfikowany terapeuta licznych szkoleń, jak i merytoryczno-naukowe zdobyte jako wykładowca-akademicki Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.
Prelegent wielu konferencji, warsztatów dotyczących leczenia wad postawy i skolioz. Członek Komisji Naukowych Konferencji oraz autor licznych artykułów naukowych z zakresu diagnostyki i leczenia skolioz, wad postawy oraz innych schorzeń narządu ruchu.
Ukończyła szereg szkoleń: leczenie skolioz metodą FED i Lehnert – Schroth, McKenzie, PNF, Kinesiology Taping, diagnostyka różnicowa, diagnostyka obrazowa RTG i MR, a także terapia manualna Schmeitzky i Kaltenborna- Evjentha, metoda strukturalnej osteopatii i chiropraktyki dr Ackermanna. Jako jedna z pierwszych osób w Polsce ukończyła szkolenie z zakresu USG 3D kręgosłupa. Otrzymała nagrodę za osobisty wkład na rzecz ochrony zdrowia przyznana przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.