Close
Koncepcja KTS® – Kompensacyjna Terapia Skolioz

Leczenie Pacjentów ze skoliozą jest skomplikowanym tematem ze względu na dużą ilość parametrów badania postawy. Przeprowadzona terapia  korygująca łuk pierwotny deformacji skoliotycznej wpływa także na pozostałe elementy postawy takie jak łuki wyrównawcze, obręcz barkową i miedniczną. Częstą sytuacją w terapii skolioz dwułukowych jest także powstanie trzeciego łuku szyjno-piersiowego. Niektóre znane metody leczenia skolioz wykorzystują mechanizm kompensacji zmniejszając łuk pierwotny kosztem wtórnego, powodując jako efekt terapii jego powiększenie.

 

Zastosowanie parametrów sumujących w badaniu klinicznym Pacjenta daje możliwość analizy i oceny wpływu terapii na cały kręgosłup, a także zachowania się jednego łuku względem innych. Całościowa ocena postawy wiąże się z wprowadzeniem nowoczesnej diagnostyki, która zapobiegałaby sytuacjom, w których poprawa jednego z parametrów skoliozy powoduje pogorszenie innych.

 

Przemyślenia dotyczące efektywności leczenia skolioz nie tylko łuków pierwotnych, ale i wtórnych zmodyfikowały podejście standardowego modelu  usprawniania w leczeniu leczenia tej deformacji i odwróciły mechanizm kompensacji. Zasadna stała się kontrola łuku wtórnego poprzez wprowadzenie odpowiedniego sposobu postępowania, który bazuje na diagnostyce całej postawy. Zazwyczaj pojawiające się badania skuteczności różnych metod dotyczą oddzielnej oceny łuku pierwotnego i wtórnego, a rzadziej oceniają globalną, całościowa rotację tułowia odpowiadająca za reakcję całego kręgosłupa na terapię. Wprowadzenie parametrów sumujących nie jest jeszcze standardem postępowania diagnostycznego, ale światowe doniesienia dotyczące ich zastosowania pojawiają się coraz częściej i dowodzą stosowności ich wykorzystania w ocenie wpływu leczenia na deformację skoliotyczną.

 

Na bazie odwróconego mechanizmu kompensacji oraz zastosowania w badaniu klinicznym parametrów sumujących powstała koncepcja KTS® – Kompensacyjna Terapii Skolioz. Jej twórca jest dr Sandra Trzcińska. Wyniki przeprowadzonych badan nad skutecznością wykorzystania koncepcji w leczeniu skolioz dwułukowych wykazały istotne zmniejszenia się zarówno  parametrów badania postawy łuku pierwotne jak i wtórnego. Poprawie uległ także parametr sumujący, który odpowiada za całościowa rotację kręgosłupa w skoliozie dwułukowej.

OPIS METODY

Kompensacyjna Terapia Skolioz oparta jest na precyzyjnej i obiektywnej diagnostyce, które nie tylko kwalifikuje Pacjenta do terapii i stwierdza skoliozę, ale weryfikuje błędy wynikające z braku wiedzy i doświadczenia fizjoterapeuty prowadzącego oraz nieprawidłowego wykonania ćwiczeń. Główny nacisk kładziony jest na edukację Pacjenta I samodzielność wykonywania ćwiczeń.

Obecność skrzywień wyrównawczych powyżej i poniżej skrzywienia pierwotnego wymaga monitorowania wartości parametrów na wszystkich poziomach skrzywień. Kompensacyjne Leczenie Skolioz opiera terapie na korekcji zarówno łuków pierwotnych jak i wtórnych poprzez badanie wielu parametrów postawy ciała. Ważnym elementem terapii jest badanie parametrów rotacji tułowia na wszystkich łukach co daje pogląd na całościową ocenę efektu terapii oraz zastosowanie parametrów sumujących, które w diagnostyce skolioz jest w Polsce jeszcze mało rozpowszechnione. Jednakże temat kompensacyjnego leczenia skolioz oraz stosowanie oceny globalnej rotacji tułowia nie jest tematem całkiem obcym.

GŁÓWNE ELEMENTY PROGRAMU USPRAWNIANIA