Close

PODEJŚCIE

Skolioza idiopatyczna jednym z najtrudniejszych problemów współczesnej ortopedii i fizjoterapii. Jej nieznana etiologia utrudnia  leczenie przyczynowo-skutkowe. Sposób postępowania z pacjentem ze skoliozą i dobór metod fizjoterapeutycznych zależą od typu, lokalizacji i wielkości skrzywienia, a także od indywidualnych możliwości i wieku dziecka. Prowadzenie pacjenta ze skoliozą wymaga dużej wiedzy i doświadczenia, monitorowania wielu parametrów postawy ciała na wszystkich poziomach deformacji skoliotycznej,
co daje pogląd na całościową ocenę efektu terapii. Dlatego duży nacisk kładzie się na systematyczną kontrolę dziecka, diagnostykę

i długofalowy proces prowadzenia dziecka ze skoliozą. Celem  jest uzyskanie lepszego efektu rehabilitacji poprzez wysegregowanie ćwiczeń i technik z najnowszych metod usprawniania fizjoterapeutycznego, które mają najkorzystniejszy wpływ na zatrzymanie progresji  i korekcję skrzywienia.

DIAGNOSTYKA

Nowoczesna diagnostyka daje możliwość bieżącej oceny i weryfikacji poprawności wykonywanych ćwiczeń przez co terapia staje się bardziej efektywna. Skolioza definiowana jako boczne skrzywienie kręgosłupa jest w rzeczywistości deformacją trójpłaszczyznową. Poprzez specjalistyczną diagnostykę mamy możliwość dokładnej, aktualnej oceny sylwetki dziecka oraz dobranych ćwiczeń, a tym samym poprowadzenia procesu rehabilitacji znacznie efektywniej.

Specjalistyczna znajomość diagnostyki dała możliwość opublikowania jedynej monografii w Polsce opisującej nowoczesne badanie postawy pacjenta ze skoliozą.

LECZENIE

Program leczenia dobierany jest indywidualnie dla każdego pacjenta. Obejmuje nowoczesną diagnostykę i najnowsze metody fizjoterapeutyczne. 

W 2022 roku zadebiutowała w Polsce znana na świecie metoda lyońska, która jest jedną z nielicznych metod rekomendowanych przez SOSORT obok takich terapii jak FITS czy DoboMed. 

Pierwszy w Polsce i jedyny tytuł master of Lyon method umożliwia wykorzystanie w pracy nowego sposobu leczenia, daje alternatywę pacjentom ze skoliozą oraz mocno poszerza zakres działań terapeutycznych. 

Świeże spojrzenie na diagnostykę i terapię w oparciu o koncepcję KLS – kompensacyjnego leczenia skolioz oparte natomiast zostało długoletnim doświadczeniem i obserwacją różnych, znanych sposobów leczenia pacjentów ze skoliozą i częstym brakiem korekcji skrzywienia.