Close

ORTO KINESIS

dr Sandra Trzcińska
specjalista fizjoterapii

Założyciel orto kinesis

dr Sandra Trzcińska

specjalista fizjoterapii

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii. Absolwent Akademii Wychowanie Fizycznego w Katowicach wydziału Fizjoterapii. W kompleksowym podejściu do zawodu fizjoterapeuty łączy zarówno aspekty praktyczne jako certyfikowany terapeuta licznych szkoleń, jak i merytoryczno – naukowe zdobyte jako wykładowca-asystent kinezyterapii i terapii manualnej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Prelegent wielu konferencji, szkoleń oraz warsztatów dotyczących leczenia wad postawy i skolioz. Członek Komisji Naukowych Konferencji oraz autor licznych artykułów naukowych z zakresu diagnostyki i leczenia dysfunkcji narządu ruchu. Recenzent prac naukowych Praktycznej Fizjoterapii i Rehabilitacji.

Kierownik Katedry Fizjoterapii Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie. Wieloletni Kierownik Fizjoterapii i poradni komercyjnej Ośrodka Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży w Chylicach Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER w Konstancinie – Jeziornie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego studiów podyplomowych z Zarządzania w Ochronie Zdrowia, zakresu odnowy biologicznej oraz rekreacji ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Ukończyła szereg szkoleń z zakresu diagnostyki i leczenia funkcjonalnego narządu ruchu w tym: leczenia skolioz metodą FED i Lehnert – Schroth, terapię manualną Schmeitzky, wg koncepcji Kaltenborna- Evjentha oraz metodę strukturalnej osteopati i chiropraktyki dr Ackermanna. Certyfikowany terapeuta metody McKenzie, PNF, Kinesiology Taping, SET i Neurac 1. Ukończyła także cykl szkoleń z zakresu: diagnostyki różnicowej, obrazowej RTG i MR oraz leczenia dysfunkcji narządu ruchu. Otrzymała nagrodę za osobisty wkład na rzecz ochrony zdrowia przyznana przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.