Close

cEL KURSU/SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przekazanie zasad prawidłowego badania i fizjoterapeutycznego leczenia skolioz idiopatycznych z uwzględnieniem mechanizmów kompensacji i parametrów sumujących. Po ukończeniu szkolenia kursant będzie potrafił:

Prowadzący dr Sandra Trzcińska

AKREDYTACJA

PTF

KOSZT KURSU OBEJMUJE

KURSANT OTRZYMUJE

Czas trwania

Kurs trwa 24 godziny lekcyjne (2 dni)

Miejsce kursu

Hotel George
Aleja Katowicka 123 Rusiec (Nadarzyn) koło Warszawy

Niezbędne akcesoria

Strój sportowy, zmienne obuwie (klapki), skoliometr, pion, długą linijkę, bieliznę odsłaniającą plecy

Dla kogo?

Dla magistrów fizjoterapii
Inne osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o kontakt z organizatorem: kontakt@ortokinesis.pl

Nocleg

Możliwość noclegu w Hotel George Aleja Katowicka 123 Rusiec (Nadarzyn) koło Warszawy

S
Z
K
O
L
E
N
I
E

Liczba uczestników

Planowana liczba uczestników: max 12 osób

Termin

Wolne miejsca i terminy szkoleń dostępne w formularzu zgłoszeń

Koszt szkolenia

Koszt szkolenia wynosi 1500 zł. Warunkiem zakwalifikowania na szkolenie jest wpłata 300 zł bezzwrotnego zadatku do 7 dni od przesłania formularza zgłoszeniowego. Pozostałą kwotę należy uiścić do 30 dni przed rozpoczęciem szkolenia po potwierdzeniu zakwalifikowania się na szkolenie mailem przez organizatora. Niespełnienie w/w warunków jest podstawą do skreślenia z listy uczestników szkolenia.

Kontakt

kontakt@ortokinesis.pl
Tel.: 693 393 797
(wyślij sms lub e-mail).

WPŁATY

Nr konta do wpłat

84 1140 2004 0000 3602 7142 4830

W tytule przelewu proszę wpisać: „szkolenie skoliozy, termin szkolenia, imię i nazwisko uczestnika”.

Koszt szkolenia wynosi 1500 zł.