Close

PUBLIKACJE

1. Trzcińska S., Koszela K. Retrospective analysis of patient treatment results with idiopathic scoliosis using the FED method in children aged 11-17. Children. Pediatric Orthopedics. Orthopedics and Trauma in Children. MDPI.

2. Trzcińska, S., Koszela K., Kuszewski. Analysis of Posture Parameters in Patients with Idiopathic Scoliosis with the Use of 3D Ultrasound Diagnostics—Preliminary Results Int. J. Environ. Res. Public Health 2022, 19(8), 4750.

3. Trzcińska, S., Koszela K., Kuszewski M. Effectiveness of the FED Method in the Treatment of Idiopathic Scoliosis of Girls Aged 11-15 Years. Int J Environ Res Public Health.2021 Dec 22;19(1):65. 

4. Przewłocka D., Trzcińska S. Promieniowani RTG – wady i zalety obrazowania. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja 11.2021.

5. Trzcińska S., Koszela K. Szyja smartfonowa – diagnostyka oraz leczenie – wyzwanie XXI wieku. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja 2021. 

6. Trzcińska S., Koszela K. Diagnostyka obrazowa kręgosłupa w praktyce fizjoterapeuty. 

7. Trzcińska S., Koszela K. Ultrasonography as a modern diagnosis of the spine. Postępy nauk o Zdrowiu 2021.2:39-41.

8. Koszela K., Trzcińska S. Mezoterapia kręgosłupa jako etap kompleksowej terapii zespołu bólowego.  Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja 2021.124:8-13.

9. Trzcińska S, Nowak Z. An analysis of scoliosis deformity in the computer study Zebris as an assessment of FED method effectiveness in treatment of idiopathic scolioses. Merkuriusz. Polish Medical Journal.2020.48.285.174-178.

10. Trzcińska S, Nowak Z. Compensation treatment of scoliosis – the use of parameters evaluating a global trunk rotation value. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja.2020.113:60-64.

11. Trzcińska S, Nowak Z. FED method in treatment of idiopathic scolioses. International Review of Medical Practice.2020.26.1:42-47.

12. Trzcińska S, Stachura M, Kuśmirek A, Nowak Z. The use of innovative diagnostic tools in compensation treatment of scoliosis. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja.2020.114:67-71.

13. Trzcińska S, Kiebzak W, Wiecheć M, Śliwiński Z. Compensation Mechanism in Treatment of Idiopathic Scoliosis with the FED Method ¬ Preliminary Results. Fizjoterapia Polska 2017.17(2):6-14.

14. Kiebzak W,  Dwornik M,  Kiljański M, Trzcińska S. Efficacy of FED therapy in grade 2 idiopathic scoliosis. Fizjoterapia Polska 2017.17(2):140-147.

15. Trzcińska S. Tuszyńska B. Efektywność metody FED – fakty i mity. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja.2016:22-26.

16. Trzcińska S, Tuszyńska B. Choroba Recklinghausena – zasadność diagnostyki  w procesie usprawniania fizjoterapeutycznego skolioz.  Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja luty 2015:35-38.

17. Kałczew S. Propozycja standaryzacji postępowania w leczeniu funkcjonalnym skolioz. 

Praktyczna fizjoterapia i Rehabilitacja.2013: 4-10.

18. Walenda I, Trzcińska S, Kiljański M, Kiebzak W. Zastosowanie terapii sprawności oddechowej u pacjentów ze skolioza idiopatyczną, Fizjoterapia Polska.4.2013, 6-11.

19. Kałczew S. Ośrodek Ortopedyczno – Rehabilitacyjny w Chylicach – historia. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja.2013: 55-57.

20. Kałczew S. Porównanie wyników usprawniania metodą FED i FITS. Praktyczna fizjoterapia i rehabilitacja. 2012: 4-6.

21. Mazurczak S, Nowak Z, Verich G, Plewa M. Ocena wydolności wysiłkowej chorych po przebytym zawale serca, leczonych metoda pomostowania aortalno wieńcowego w 5 – letniej obserwacji. Pedagogika, Psychologia Medikobiologiczeskije problemy fiziczeskogo wichowania i sportu. 2005.12;95-104 Charków (UA). Pedagogika, Psychologia i Medikobiologiczeskije problemy fiziczeskogo wichowania i sportu. 2005;2:115-126 Charków.

22. Wróblewska E, Szymańska J, Witkoś J, Rudzińska A, Mazurczak S. Niektóre możliwości pomiaru zmian odczuwania bólu pod wpływem terapii manualnej u osób z zespołami bólowymi kręgosłupa i stawów obwodowych Fizjoterapia 2006.14.4:37-44.

mONOGRAFIE

1.  Trzcińska S. Nowoczesna diagnostyka skolioz. PZWL. 2022 r.

ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

1.  Trzcińska S. Diagnostyka skolioz. Zespół bólowy kręgosłupa – wyzwanie XXI w.  Red Koszela K. Medical Tribune Polska. 2023.

2. Trzcińska S., Koszela K.  Retrospective Analysis of FED Method Treatment Results in 11–17-Year-Old Children with Idiopathic Scoliosis.   Red. Axel A. Horsch, Maher A. Ghandour and Matthias Christoph M. Klotz. Orthopedics and Trauma in Children. MDPI. 2023. 135-144.

3. Kałczew S. Prezentacja Ośrodka STOCER i orto kinesis. Metoda FED w Polsce bezinwazyjne leczenie skolioz, 2012, redakcja Wiecheć M, Śliwiński Z.: 96-100.

4. Kałczew S. Porównanie metody FED i koncepcji FITS w terapii funkcjonalnej skolioz. Metoda FED w Polsce bezinwazyjne leczenie skolioz, 2012, redakcja Wiecheć M, Śliwiński Z.: 101-108.