Close

Publikacje

Publikacje

1. Trzcińska S., Koszela K. Szyja smartfonowa – diagnostyka oraz leczenie – wyzwanie XXI wieku. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja 2021. 

2. Trzcińska S., Koszela K. Diagnostyka obrazowa kręgosłupa w praktyce fizjoterapeuty. 

3. Trzcińska S., Koszela K. Ultrasonography as a modern diagnosis of the spine. Postępy nauk o Zdrowiu 2021.2:39-41

4. Koszela K., Trzcińska S. Mezoterapia kręgosłupa jako etap kompleksowej terapii zespołu bólowego.  Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja 2021.124:8-13

5. Trzcińska S, Nowak Z. An analysis of scoliosis deformity in the computer study Zebris as an assessment of FED method effectiveness in treatment of idiopathic scolioses. Merkuriusz. Polish Medical Journal.2020.48.285.174-178

6. Trzcińska S, Nowak Z. Compensation treatment of scoliosis – the use of parameters evaluating a global trunk rotation value. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja.2020.113:60-64

7. Trzcińska S, Nowak Z. FED method in treatment of idiopathic scolioses. International Review of Medical Practice.2020.26.1:42-47

8. Trzcińska S, Stachura M, Kuśmirek A, Nowak Z. The use of innovative diagnostic tools in compensation treatment of scoliosis. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja.2020.114:67-71

9. Trzcińska S, Kiebzak W, Wiecheć M, Śliwiński Z. Compensation Mechanism in Treatment of Idiopathic Scoliosis with the FED Method ¬ Preliminary Results. Fizjoterapia Polska 2017.17(2):6-14

10. Kiebzak W,  Dwornik M,  Kiljański M, Trzcińska S. Efficacy of FED therapy in grade 2 idiopathic scoliosis. Fizjoterapia Polska 2017.17(2):140-147

11. Trzcińska S. Tuszyńska B. Efektywność metody FED – fakty i mity. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja.2016:22-26

12. Trzcińska S, Tuszyńska B. Choroba Recklinghausena – zasadność diagnostyki  w procesie usprawniania fizjoterapeutycznego skolioz.  Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja luty 2015:35-38

13. Kałczew S. Propozycja standaryzacji postępowania w leczeniu funkcjonalnym skolioz. 

Praktyczna fizjoterapia i Rehabilitacja.2013: 4-10

14. Walenda I, Trzcińska S, Kiljański M, Kiebzak W. Zastosowanie terapii sprawności oddechowej u pacjentów ze skolioza idiopatyczną, Fizjoterapia Polska.4.2013, 6-11

15. Kałczew S. Ośrodek Ortopedyczno – Rehabilitacyjny w Chylicach – historia. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja.2013: 55-57

16. Kałczew S. Porównanie wyników usprawniania metodą FED i FITS. Praktyczna fizjoterapia i rehabilitacja. 2012: 4-6

17. Mazurczak S, Nowak Z, Verich G, Plewa M. Ocena wydolności wysiłkowej chorych po przebytym zawale serca, leczonych metoda pomostowania aortalno wieńcowego w 5 – letniej obserwacji. Pedagogika, Psychologia Medikobiologiczeskije problemy fiziczeskogo wichowania i sportu. 2005.12;95-104 Charków (UA). Pedagogika, Psychologia i 

Medikobiologiczeskije problemy fiziczeskogo wichowania i sportu. 2005;2:115-126 Charków

18. Wróblewska E, Szymańska J, Witkoś J, Rudzińska A, Mazurczak S. Niektóre możliwości pomiaru zmian odczuwania bólu pod wpływem terapii manualnej u osób z zespołami bólowymi kręgosłupa i stawów obwodowych Fizjoterapia 2006.14.4:37-44

Rozdziały w monografiach

1. Kałczew S. Prezentacja Ośrodka STOCER i orto kinesis. Metoda FED w Polsce bezinwazyjne leczenie skolioz, 2012, redakcja Wiecheć M, Śliwiński Z.: 96-100
2. Kałczew S. Porównanie metody FED i koncepcji FITS w terapii funkcjonalnej skolioz. Metoda FED w Polsce bezinwazyjne leczenie skolioz, 2012, redakcja Wiecheć M, Śliwiński Z.: 101-108