Close

KLS - Kompensacyjne Leczenie Skolioz

Opis Metody

Kompensacyjne leczenie skolioz idiopatycznych oparte jest na precyzyjnej i obiektywnej diagnostyce, które nie tylko kwalifikuje pacjenta do terapii i stwierdza skoliozę lub wadę postawy, ale weryfikuje błędy wynikające z braku wiedzy i doświadczenia fizjoterapeuty prowadzącego oraz nieprawidłowego wykonania ćwiczeń. Główny nacisk kładziony jest na edukację pacjenta I samodzielność wykonywania ćwiczeń.

Obecność skrzywień wyrównawczych powyżej i poniżej skrzywienia pierwotnego wymaga monitorowania wartości parametrów na wszystkich poziomach skrzywień. Kompensacyjne leczenie skolioz opiera terapie na korekcji zarówno łuków pierwotnych jak i wtórnych poprzez badanie wielu parametrów postawy ciała. Ważnym elementem terapii jest badanie parametrów rotacji tułowia na wszystkich łukach co daje pogląd na całościową ocenę efektu terapii oraz zastosowanie parametrów sumujących, które w diagnostyce skolioz jest w Polsce jeszcze mało rozpowszechnione. Jednakże temat kompensacyjnego leczenia skolioz oraz stosowanie oceny globalnej rotacji tułowia nie jest tematem całkiem obcym.

Główne elementy programu usprawniania