Close

DIAGNOSTYKA I LECZENIE SKOLIOZ
ORAZ WAD POSTAWY

Koncepcja KTS® – Kompensacyjna Terapia Skolioz

Metoda Lyon

DOŚWIADCZENIE ORTO KINESIS W LECZENIU PACJENTÓW

WIEDZA DLA PROFESJONALISTÓW


NOWOCZESNE PODEJŚCIE DO LECZENIA SKOLIOZ I WAD POSTAWY

Nowoczesna diagnostyka skolioz

Ostatnie lata rozwoju fizjoterapii w Polsce poszerzyły kompetencje fizjoterapeutów. Zwiększyło to jednocześnie odpowiedzialność za zdrowie pacjenta i za efekty leczenia. Idący w parze rozwój medycyny i technologii sprawił, że stosując nowoczesne sposoby badania terapia stała się bardziej celowana i indywidualnie dostosowana do schorzenia oraz możliwości pacjenta.
Zastosowanie diagnostyki zarówno radiologicznej jak oraz nieinwazyjnej powinno się, więc wzajemnie uzupełniać. Daje to szansę nowym aparatom diagnostycznym, które stały się nieodzownym dopełnieniem badania klinicznego. Kluczem do stworzenia efektywnej terapii jest znajomość wszystkich elementów badania zarówno klasycznego jak i nowoczesnego. Książka przeprowadza słuchacza przez kolejne kroki diagnostyczne począwszy od badania klinicznego przez analizę obrazową aż po nowoczesne aparaty badania postawy.
Na dzień dzisiejszy jest to jedyna na rynku książka opisująca pełne badanie pacjenta ze skolioza wydana przez PZWL (Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich). Stworzona jest dla osób, które rozpoczynają swoją drogę w terapii skolioz, ale też uporządkowuje wiedzę diagnostyczną specjalistów.