Close

Diagnostyka i terapia

Podejście

Leczenie skolioz i wad postawy wymaga dużej wiedzy i doświadczenia. Jest ona jednym z najtrudniejszych problemów współczesnej ortopedii i fizjoterapii. Sposób postępowania i dobór metody fizjoterapeutycznych zależą od wielkości skrzywienia, od jego lokalizacji, możliwości i wieku dziecka oraz typu skoliozy. 

Podchodzimy do leczenia w sposób kompensacyjny poprzez monitorowanie wartości parametrów na wszystkich poziomach skrzywień co daje pogląd na całościową ocenę efektu terapii.

Dlatego duży nacisk kładziemy na systematyczną kontrolę dziecka, diagnostykę i długofalowy proces prowadzenia dziecka ze skolioza. Celem  jest uzyskanie lepszego efektu rehabilitacji poprzez wysegregowanie ćwiczeń i technik z najnowszych metod usprawniania fizjoterapeutycznego, które mają najkorzystniejszy wpływ na zatrzymanie progresji  i korekcje skrzywienia.

Program leczenia

Program leczenia dobierany jest indywidualnie dla każdego pacjenta. Obejmuje najnowsze   metody fizjoterapeutyczne  oraz   nowoczesną  diagnostykę. Pracujemy metodami: FED, Lehnert-Schroth, PNF, FITS, cranio-sacralną, SET, kinesiology taping, terapią manualną: Kaltenborna, Ackermanna, Schmeitzkiego, metodą Mc Kenziego i nie tylko…

Diagnostyka

Nowoczesna diagnostyka daje możliwość bieżącej oceny i weryfikacji poprawności wykonywanych ćwiczeń przez co terapia staje się bardziej efektywna. Skolioza definiowana jako boczne skrzywienie kręgosłupa jest w rzeczywistości deformacją trójpłaszczyznową. Poprzez specjalistyczną diagnostykę mamy możliwość dokładnej, aktualnej oceny sylwetki dziecka oraz dobranych ćwiczeń, a tym samym poprowadzenia procesu rehabilitacji znacznie efektywniej.

Co nas wyróżnia?

  • metoda FED - najnowsza metoda leczenia skolioz i wad postawy
  • innowacyjna diagnostyka stóp i postawy
  • zastosowanie najnowszych metod fizjoterapeutycznych
  • wyspecjalizowana kadra z dużym doświadczeniem w dziedzinie ortopedii i rehabilitacji
  • indywidualne podejście do pacjenta
  • pełna dokumentacja dziecka
  • kompleksowa terapia oraz edukacja w zakresie programu rehabilitacji
  • weryfikacja dobranego programu leczenia
  • długoterminowa kontrola schorzenia dziecka
  • nowoczesne zaopatrzenie ortopedyczne: wkładki ortopedyczne Igli i gorsety Cheneau

DIAGNOSTYKA I LECZENIE