Metoda FED - Najnowsza i najskuteczniejsza metoda leczenia skolioz
i wad postawy! Trójwymiarowe badanie kręgosłupa systemem ZEBRIS!

    >> czytaj więcej...

1. Trójpłaszczyznowe badanie postawy systemem Zebris - monitorowanie leczenia:
 • obiektywne i nieinwazyjne badanie kręgosłupa
 • możliwość nieszkodliwego i wielokrotnego powtarzania badania
 • możliwość weryfikacji dobranego zestawu ćwiczeń
 • stała kontrola progresji schorzenia
 • profilaktyka wad postawy i skolioz.
2. Badanie
 • skoliometrem
 • asymetrii klatki piersiowej
 • test Adamsa
 • określenie wieku kostnego Rissera
 • określenie kąta Cobba
 • określenie rotacji Raimondiego
 • przeciążeń ciała
 • lateralizacji tułowia
 • asymetrii mięśniowej
 • określenie maksymalnej objętości wydechowej pierwszosekundowej - FEV 1.
3. Opracowanie indywidualnego programu leczenia :
 • nauka czucia własnego ciała, uświadomienie deformacji i jej korekcji, nauka przyjmowania i utrzymywanie prawidłowej postawy
 • indywidualny dobór ćwiczeń, technik i metod rehabilitacji do rodzaju deformacji
 • wyrównanie asymetrii mięśniowej
 • zastosowanie kinesio tapingu oraz terapii tkanek miękkich, opracowanie taśm powięziowych
 • nauka stabilizacji - pobudzania receptorów czucia głębokiego z wykorzystaniem poduszek sensomotorycznych metody SET oraz torowania prioprioreceptywnego metody PNF.
4. Niwelowanie objawów towarzyszących:
 • bólów kręgosłupa i stawów obwodowych
 • nerwobóli
 • przeciążeń
 • lateralizacji tułowia
 • nieprawidłowego obciążania kończyn
 • zaburzeń nerwowych, mięśniowych, więzadłowych i powięziowych
 • kręgozmyków
 • dyskopatii
 • i innych...
5. Metody fizjoterapeutyczne - orto kinesis współpracuje ze specjalistami będącymi autorytetami w leczeniu wad postawy i skolioz. Nasz zespół z bogatym doświadczeniem łączy techniki najnowszych metod rehabilitacyjnych w celu uzyskania najlepszego efektu rehabilitacji.
 • FED
 • FITS
 • Lehnert - Schroth
 • PNF
 • biofeed back
 • SET
 • terapia manualna (Kaltenborn - Evjenth, C. Schmeitzky, Ackermann)
 • terapia bólów kręgosłupa i stawów obwodowych róznego pochodzenia metodą Mc Kenziego
 • Kinesiotaping - ściśle określony sposób klejenia specjalnych taśm, które poprawiają krążenie, regulują napięcie mięśni i uśmierzają ból.
 • Terapia tkanek miękkich
 • terapia kranio - sakralna
 • terapia powięziowa
6. Edukacja
7. Wczesna diagnostyka daje możliwość:
 • rozpoznania schorzenia
 • wdrożenia odpowiedniego sposobu leczenia
 • kontroli i weryfikacji leczenia