Close

Publikacje

Publikacje

1. Trzcińska S, Kiebzak W, Wiecheć M, Śliwiński Z. Mechanizm kompensacji w leczeniu skolioz idiopatycznych metoda FED – wyniki wstępne. Fizjoterapia Polska 2017.17(2):6-14
2. Kiebzak W, Dwornik M, Kiljański M, Trzcińska S. Ocena efektywności leczenia skolioz idiopatycznych II stopnia.Fizjoterapia Polska 2017.17(2):140-147
3. Trzcińska S. Efektywność metody FED – fakty i mity. Praktyczna Fizjoterapia i rehabilitacja czerwiec 2016:22-26
4. TrzcińskaS, Tuszyńska B. Choroba Recklinghausena – zasadność diagnostyki w procesie usprawniania fizjoterapeutycznego skolioz. Praktyczna Fizjoterapia i rehabilitacja luty 2015: 35-38
5. Kałczew S. Propozycja standaryzacji postępowania w leczeniu funkcjonalnym skolioz. Praktyczna fizjoterapia i rehabilitacja czerwiec 2013: 4-10
6. Walenda I, Trzcińska S, Kiljański M, Kiebzak W. Zastosowanie terapii sprawności oddechowej u pacjentów ze skoliozą idiopatyczną, Fizjoterapia Polska; 4/2013, 6-11
7. Kałczew S. Ośrodek Ortopedyczno – Rehabilitacyjny w Chylicach – historia. Praktyczna fizjoterapia i rehabilitacja kwiecień 2013: 55-57
8. Kałczew S. Porównanie wyników usprawniania metodą FED i FITS. Praktyczna fizjoterapia i rehabilitacja listopad 2012: 4-6
9. Wróblewska E, Szymańska J, Witkoś J, Rudzińska A, Mazurczak S. Niektóre możliwości pomiaru zmian odczuwania bólu pod wpływem terapii manualnej u osób z zespołami bólowymi kręgosłupa i stawów obwodowych Fizjoterapia 2006; 14(4):37-44
10. Mazurczak S, Nowak Z, Verich G, Plewa M. Ocena wydolności wysiłkowej chorych po przebytym zawale serca, leczonych metodą pomostowania aortalno wieńcowego w 5 – letniej obserwacji. Pedagogika, Psychologia Medikobiologiczeskije problemy fiziczeskogo wichowania i sportu. 2005.12;95-104 Charków (UA). Pedagogika, Psychologia i Medikobiologiczeskije problemy fiziczeskogo wichowania i sportu. 2005;2:115-126 Charków (UA)

Rozdziały w monografiach

1. Kałczew S. Prezentacja Ośrodka STOCER i orto kinesis. Metoda FED w Polsce bezinwazyjne leczenie skolioz, 2012, redakcja Wiecheć M, Śliwiński Z.: 96-100
2. Kałczew S. Porównanie metody FED i koncepcji FITS w terapii funkcjonalnej skolioz. Metoda FED w Polsce bezinwazyjne leczenie skolioz, 2012, redakcja Wiecheć M, Śliwiński Z.: 101-108

DIAGNOSTYKA I LECZENIE

  • Ośrodek rehabilitacyjny dla dzieci STOCER
    Ul. Długa 40/42
    05-510 Konstancin-Jeziorna
  • 781 005 090