Close

ORTO KINESIS

dr Sandra Trzcińska
specjalista fizjoterapii

Założyciel orto kinesis

dr Sandra Trzcińska

specjalista fizjoterapii

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach wydziału Fizjoterapii. W kompleksowym podejściu do zawodu fizjoterapeuty łączy zarówno aspekty praktyczne jako certyfikowany terapeuta licznych szkoleń, jak i merytoryczno – naukowe zdobyte jako wykładowca kinezyterapii i terapii manualnej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Prelegent wielu konferencji, szkoleń oraz warsztatów dotyczących leczenia wad postawy i skolioz. Członek Komisji Naukowych Konferencji oraz autor licznych artykułów naukowych z zakresu diagnostyki i leczenia dysfunkcji narządu ruchu.

Kierownik Fizjoterapii i Poradni Komercyjnej Ośrodka Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży w Chylicach, Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER w Konstancinie – Jeziornie (Warszawa). Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego studiów z Zarządzania w Ochronie Zdrowia. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu odnowy biologicznej i rekreacji ruchowej. Ukończyła szereg szkoleń z zakresu diagnostyki i leczenia funkcjonalnego narządu ruchu w tym: leczenie skolioz metodą FED i Lehnert – Schroth, terapię manualną Schmeitzky, wg koncepcji Kaltenborna- Evjentha oraz metodę strukturalnej osteopatii i chiropraktyki dr Ackermanna. Certyfikowany terapeuta metody McKenzie, PNF, Kinesiology Taping, SET i Neurac 1. Ukończyła także cykl szkoleń z zakresu: diagnostyki różnicowej, obrazowej RTG i MR oraz leczenia dysfunkcji narządu ruchu.

Twórca procedur leczenia skolioz w Ośrodku Ortopedyczno – Rehabilitacyjnym dla dzieci i młodzieży w Konstancinie – Jeziornie (Warszawa) Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER. Propaguje edukację fizjoterapeutów prowadząc szkolenia z zakresu diagnostyki i kompensacyjnego leczenia skolioz. Laureat nagrody przyznanej przez Marszałka Województwa Mazowieckiego za osobisty wkład na rzecz ochrony zdrowia.

DIAGNOSTYKA I LECZENIE

  • Ośrodek rehabilitacyjny dla dzieci STOCER
    Ul. Długa 40/42
    05-510 Konstancin-Jeziorna
  • 781 005 090