Metoda FED - Najnowsza i najskuteczniejsza metoda leczenia skolioz
i wad postawy! Trójwymiarowe badanie kręgosłupa systemem ZEBRIS!

    >> czytaj więcej...

Aby wyświetlić CV, wystarczy, że klikniesz na imię i nazwisko danej osoby. Możesz również wyświetlić wszystkie CV na raz lub zwinąć, korzystając z odnośników poniżej.

Rozwiń wszystkie CV | Zwiń wszystkie CV

LEKARZE

Waldemar Szymanik

Wykształcenie: Brak
 • Specjalizacja II stopnia w zakresie ortopedii i traumatologii
 • Specjalizacja I stopnia w zakresie ortopedii i traumatologii
 • Studia na I Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie
 • Technik fizjoterapii, Medyczne Studium Zawodowe w Konstancinie
DoPwiadczenie zawodowe i dydaktyczno - naukowe:
 • aktualnie: ordynator Oddziału Wad Postawy i Skolioz Ośrodka Ortopedyczno - Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży, Centrum Rehabilitacji im. prof. M. Weissa "STOCER" Konstancin - Jeziorna
 • Współpraca z Kliniką Rehabilitacji w Lublinie obejmująca szkolenie w zakresie nowoczesnych metod leczenia operacyjnego skolioz
 • wieloletnie doświadczenie w zakresie leczenia zachowawczego skolioz i wad postawy
 • specjalista w zakresie leczenia operacyjnego nowoczesną metodą stabilizacji kręgosłupa
Kursy i szkolenia:
 • Otwarcie przewodu doktorskiego; temat pracy "Ocena korektora poprzecznego jako modyfikacji metody Harringtona w leczeniu operacyjnym bocznych skrzywień kręgosłupa"; promotor prof. dr hab. n. med. Jerzy Kiwerski
 • Międzynarodowy Kongres Chirurgii Kręgosłupa w Brukseli organizowany przez EuroSpine
 • 42 Międzynarodowy Kongres w Edynburgu Scoliosis Research Society
 • I Międzynarodowe Sympozjum w Zakopanem "Kontrowersje i postępy w chirurgii kręgosłupa"
 • Kurs organizowany przez firmę Johnson & Johnson w Malmo w zakresie nowoczesnych metod instrumentarium Expedium II
 • 41 Międzynarodowy Kongres w Monterey CA USA Scoliosis Research Society
 • Konferencja w Krakowie/Zakopanem "Bioinżynieria i praktyka chirurgiczna w zaawansowanym leczeniu kręgosłupa systemem DERO"
 • Kurs w zakresie "Leczenie uszkodzeń barku i splotu barkowego" w Warszawie
 • Kurs w zakresie "Rehabilitacja Medyczna" organizowany przez Szpital Wojewódzki nr 2 - Oddział Rehabilitacji w Rzeszowie
 • IV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji w Bydgoszczy
 • Kurs w zakresie "Boczne idiopatyczne skrzywienie kręgosłupa - diagnostyka i zasady leczenia z uwzględnieniem metody trójpłaszczyznowej asymetrycznej korekcji tułowia" organizowany przez Klinikę i Zakład Rehabilitacji Leczniczej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
 • VIII Międzynarodowe Sympozjum Omega 21 w Rzymie
 • VIII Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Rehabilitacyjnego w Gdańsku "Problemy rehabilitacji w chorobach metabolicznych"
 • Kurs prowadzony przez 3M Eurolab "Working with Soft Cast: a new approach in fracture treatment"
 • Kurs zorganizowany przez Klinikę Ortopedyczną Akademii Medycznej w Warszawie prowadzony pod hasłem " Współczesne poglądy na leczenie deformacji kręgosłupa"
 • Kurs atestacyjny w zakresie "Ortopedia i traumatologia narządu ruchu""
 • kurs instrumentacji Cotrel-Dubousse (C-D) zorganizowany pod patronatem prof. Cotrela w Trzebicy
Publikacje:
 • "Uszkodzenia części szyjnej rdzenia kręgowego u osób znajdujących się pod działaniem alkoholu" - Chirurgia Narządu Ruchu, Ortopedia Polska 1989
 • "Zastosowanie korektora poprzecznego w operacyjnym leczeniu skolioz" - 1992
 • "Zastosowanie korektora teleskopowego w etapowym leczeniu operacyjnym wczesnodziecięcych skolioz" - 1992
 • "Wykorzystanie potencjałów wywołanych w ocenie optymalnej śródoperacyjnej dystrakcji kręgosłupa" - 1992
 • "Urazy kręgosłupa szyjnego i ich leczenie" - Nowa Medycyna, 1996
 • "Samoistna skolioza u młodzieży - kiedy konieczne jest leczenie" - Medycyna po Dyplomie, 1998
 • "Jatrogenne aspekty diagnostyki i leczenia wad postawy u dzieci" - referat oddany do druku we wrześniu 2000
 • "Boczne skrzywienie kręgosłupa" - rozdział do monografii prof. Jerzego Kiwerskiego pt. "Schorzenia i urazy kręgosłupa" - oddany do druku w PZWL w październiku 2000

FIZJOTERAPEUCI

Sandra Trzcińska

Wykształcenie:
 • magister fizjoterapii, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach
 • zarz+/-dzanie w Ochronie Zdrowia, studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim
 • instruktor odnowy biologicznej, studia podyplomowe Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach
 • instruktor rekreacji ruchowej, studia podyplomowe Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach
 • technik fizjoterapii, Medyczne Studium Fizjoterapii w Sokołowie Podlaskim
DoPwiadczenie zawodowe i dydaktyczno - naukowe:
 • aktualnie: koordynator fizjoterapii OProdka Ortopedyczno - Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży, Centrum Rehabilitacji im. prof. M. Weissa "STOCER" Konstancin - Jeziorna
 • asystent i wykładowca terapii manualnej oraz kinezyterapii dorosłych i dzieci w Katedrze i Zakładzie Fizjoterapii Sl+/-skiej Akademii Medycznej w Katowicach:
 • prowadz+/-ca zajęcia kliniczne z pediatrii - Wyższa Szkoła Mazowiecka
 • rehabilitacja indywidualna pacjenta ortopedycznego w Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Konstancin - Jeziorna
 • wykładowca przedmiotów zawodowych: kinezyterapii i fizykoterapii w Studium Medycznym w Sokołowie Podlaskim
Kursy i szkolenia:
 • certyfikowany terapeuta metody FED
 • certyfikowany terapeuta metody Lehnert - Schroth
 • certyfikowany terapeuta Koncepcji Kaltenborna i Evjentha
 • certyfikowany terapeuta metody Mc Kenzie Lista certyfikowanych terapeutów
 • certyfikat niemieckiego Instytutu terapii manualnej dr Ackermanna Lista certyfikowanych terapeutów
 • certyfikowany terapeuta metody kranio - sakralnej
 • certyfikowany terapeuta metody Kinesio Taping
 • certyfikowany terapeuta Prorioceptive Neuromuscular Facilitation metoda PNF
 • szwajcarska szkoła terapii manualnej Schmeitzky'ego
 • czytanie i analiza zdjęć RTG i MR
 • diagnostyka i leczenie dysfunkcji narz+/-du ruchu
 • SET (sling exercise therapy)
 • diagnostyka różnicowa schorzeń narz+/-du ruchu
 • obsługa aparatów redcord przy zastosowaniu metody neurac
 • zastosowanie trakcji w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa
 • nowoczesna koncepcja stabilizacji kręgosłupa i jej wykorzystanie w leczeniu zachowawczym zespołów bólowych kręgosłupa
 • instruktor Nordic Walking
 • uczestnictwo w Międzynarodowym Interdyscyplinarnym Kongresie Naukowym "Skoliozy - Współczesne zasady diagnostyki i kompleksowego leczenia"
 • uczestnictwo w sympozjum naukowym - "Zasady leczenia i diagnozowania zespołów bólowych kręgosłupa metod+/- McKenziego"
Publikacje:
 • Niektóre możliwoPci pomiaru zmian odczuwania bólu pod wpływem terapii manualnej u osób z zespołami bólowymi kręgosłupa i stawów obwodowych Ewa Wróblewska, Joanna Szymańska, Joanna WitkoP, Aleksandra Rudzińska, Sandra Mazurczak, Fizjoterapia 2006; 14(4):37-44, " wygłoszonej na V MIĘDZYNARODOWYCH DNIACH FIZJOTERAPII 20-21 maja 2005r (AWF Wrocław)

  Praca umieszczona w Index Copernicus - Pwiatowym rankingu uczonych.
  Punktacja Index Copernicus jest akceptowana i stosowana przez Zespół Nauk Medycznych Komitetu Badań Naukowych do oceny parametrycznej instytucji naukowych oraz dorobku naukowego lekarzy i uczonych.
 • Mazurczak S., Nowak Z., Verich G., Plewa M. - Ocena wydolnoPci wysiłkowej chorych po przebytym zawale serca, leczonych metoda pomostowania aortalno wieńcowego w 5 - letniej obserwacji. Pedagogika, Psychologia Medikobiologiczeskije problemy fiziczeskogo wichowania i sportu. 2005.12;95-104 Charków (UA). Pedagogika, Psychologia i Medikobiologiczeskije problemy fiziczeskogo wichowania i sportu. 2005.2;115-126 Charków (UA)

Joanna Wójcik