Metoda FED - Najnowsza i najskuteczniejsza metoda leczenia skolioz
i wad postawy! Trójwymiarowe badanie kręgosłupa systemem ZEBRIS!

    >> czytaj więcej...

METODA FED

Metoda FED - stworzona przez profesora Santosa Sastre wykorzystywana jest do zachowawczego leczenia skolioz oraz innych skrzywień kręgosłupa dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Została wprowadzona na podstawie długoletnich i szczegółowych badań.
Bazuje ona na zastosowaniu sterowanego komputerowo urządzenia oddziaływającego na kręgosłup poprzez zastosowanie trójpłaszczyznowych sił:
 • F - fiksacji (stabilizacji)
 • E - elongacji
 • D - derotacji
Działanie aparatu w połączeniu ze stworzonym przez profesora systemem ćwiczeń (odpowiednie ustawienie ciała pacjenta i ruch w wyizolowanych pozycjach) wymusza korekcję i derotację kręgosłupa co wpływa na niwelowanie zmian.
Program ćwiczeń korygujących deformacje wymaga od Pacjenta dużego wysiłku fizycznego, koncentracji i systematyczności.
Celem metody jest nie tylko zatrzymanie deformacji, ale i jej korekcja poprzez wprowadzenie nowej jakości w pracy ze zniekształceniami kręgosłupa u dzieci i młodzieży.

Efekty zastosowania FED widać już po kilku tygodniach ćwiczeń!!!


Duże znaczenie w leczeniu jest wiek kostny pacjenta. Im szybciej rozpoznane zostanie skrzywienie i podjęte postępowanie zachowawcze tym lepszy można uzyskać efekt terapii. Zaskakujące rezultaty Profesor Sastre uzyskał w leczeniu skolioz zakwalifikowanych do zabiegu operacyjnego, zaś badania przeprowadzone w Barcelonie udowodniły, że metoda FED może prowadzić niemal do całkowitego wyleczenia.

Duży nacisk w metodzie kładzie się na wczesną diagnostykę i leczenie jeszcze przed rozpoczęciem okresu szybkiego wzrostu , kiedy to skrzywieni ulega nagłemu i dużemu pogłębieniu. Ryzyko postępowania skrzywienia przypada na okres 12 - 14 lat u dziewcząt, a u chłopców około 2 lata później.
Wczesne rozpoznanie i leczenie metodą FED w czasie wzrostu dzieci, pozwala na korekcję skrzywienia, uniknięcie późniejszych komplikacji, poprawiają jakość życia i zapobiegają operacjom. U dorosłych zaś zmniejsza objawy towarzyszące jak ból i sztywność.

Etapy leczenia:

1. Przygotowanie do leczenia:
 • badanie lekarza ortopedy
 • zdjęcie RTG całego kręgosłupa - ważne 1 miesiąc
2. Rozpoczęcie leczenia metodą FED:
 • kwalifikacja lekarska
 • badanie wstępne i ustalenie programu rehabilitacji
 • protokół badania fizjoterapeutycznego ( FED, ZEBRIS, karta badania fizjoterapeutycznego)
3. Leczenie:
 • zabieg cieplny
 • zabieg elektrostymulacji
 • jednostka FED
 • ćwiczenia FED
4. Kontynuacja leczenia:
 • pływanie
 • zaopatrzenie ortopedycznego
 • ćwiczenia FED
 • kontrolne zdjęcie RTG i ZEBRIS w celu sprawdzenia efektów terapii ( między 6 a 8 miesiącem po zakończeniu leczenia aparatem FED)