Close

Badanie skoliozy u dziecka, czyli jak właściwie zdiagnozować kręgosłup?

Diagnostyka dziecka rozpoczyna się od badania pacjenta w gabinecie fizjoterapeutycznym lub lekarskim. Skoliozę można stwierdzić na podstawie prawidłowo wykonanego zdjęcia RTG na długiej kliszy.  Powinno ono obejmować cały kręgosłup razem z odcinkiem szyjnym i miednicą. Prawidłowo ułożony kręgosłup powinien mieć budowę prostej kolumny, składającej się z kręgów. Występujące w badaniu obrazowym odchylenie od normy nie zawsze świadczy o skoliozie. Skolioza jest potwierdzona, gdy wartość kąta Cobba wyliczony na zdjęciu RTG jest równa bądź większa niż 10 stopni.

W przypadku podejrzenia innego rodzaju skoliozy niż idiopatyczna diagnostyka powinna rozszerzona być o inne dodatkowe badania takie jak tomografia komputerowa czy rezonans magnetyczny. Dodatkowo także o wizytę u innych specjalistów.

Badanie radiologiczne można także wykonać nowoczesnym aparatem EOS, którego dawka szkodliwego promieniowania jest dużo mniejsza niż tradycyjnej radiologii. 

Chcąc uniknąć szkodliwego, częstego naświetlania w diagnostyce postawy można zastosować nowoczesne aparaty komputerowe. Służą one głównie do oceny postępów terapii.  Są nieinwazyjne, dzięki czemu można je częściej wykonywać i kontrolować aktualny stan pacjenta. Można także porównywać wyniki wcześniejszych badań.

Podstawowym jednak urządzeniem, które jest stosowane do szybkiej i precyzyjnej oceny postępów terapii jest skoliometr. Jest on nieodzownym elementem diagnostyki i leczenia dziecka. Służy do oceny rotacji tułowia, czyli widocznej asymetrii w czasie skłonu do przodu. Prostym testem służącym ocenie asymetrii poprzecznych jest test Adamsa/Adama. 

Diagnostyka dziecka w kierunku wykrycia skoliozy nie jest skomplikowana. Trudność sprawia raczej interpretacja wyników badania oraz dostosowani leczenia do analizowanych parametrów. Dlatego ważnym elementem programu jest wiedza i doświadczenie kadry medycznej. Odpowiednie podejście, rzetelność i autorytet stanowią element motywacyjny oraz bazę do czasem długoletniej współpracy. Dziecko ze skoliozą powinno być systematycznie kontrolowane. Powinno oceniane być pod kątem zarówno progresji jak i postępów terapii. Zwłaszcza, że większość skolioz idiopatycznych cechuje skłonność do pogarszania się skrzywienia.